As je mekaar niet meer vertrouwen kan

As je mekaar niet meer vertrouwen kan

“As je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan, zo is het toch, meneer. As je mekaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer”. Deze songtekst uit de jaren zestig staat nog steeds als een huis. En iedereen weet dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat.

Het toont aan hoe belangrijk vertrouwen is om iets te laten functioneren. Het misbruik van vertrouwen was onder andere de basis van de kredietcrisis. Laatst wees iemand me op een recente kaart van Europa waarop per land het vertrouwen van de mensen in een land werd weergegeven (zie: https://jodi.graphics/). Dan is het even schrikken hoe het gesteld is met het landvertrouwen van mensen. Dan concludeer ik voorzichtig dat de euro nog een lange weg naar vertrouwen te gaan heeft.

Een beginsel van vertrouwen

Ook in het belastingrecht is vertrouwen een groot goed. Zo kan een aanslag volgens de wet juist zijn maar toch onrechtmatig omdat bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel wordt geschonden. De belastingdienst kan namelijk een toezegging hebben gedaan. Daar kan de belastingdienst dan aan worden gehouden tenzij een belastingplichtige zou moeten weten dat het eigenlijk in strijd is met een juiste toepassing van de wet. Het vertrouwensbeginsel maakt onderdeel uit van de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, net als bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ontstaan in de rechtspraak en gaan over de gedragsregels welke de overheid in acht dient te nemen ten opzichte van de burgers. Deze beginselen moeten ook in acht worden genomen door de belastingdienst.

Twee soorten uitlatingen

Bij de toepassing van het vertrouwensbeginsel moet onderscheid worden gemaakt tussen uitlatingen van de fiscus waarbij een bewust standpunt (bijvoorbeeld bij een toezegging of compromis) wordt bepaald en uitlatingen van algemene aard (bijvoorbeeld in de toelichting op het aangiftebiljet, de belastingtelefoon of algemene inlichtingen).

Bij uitlatingen van algemene aard komt er meer bij kijken om het vertrouwensbeginsel te laten slagen. De belastingplichtige moet dan namelijk, afgaande op de onjuiste inlichting iets hebben gedaan of nagelaten waardoor hij boven de verschuldigde belasting ook schade lijdt.

Stilzwijgende instemming

Het kan voorkomen dat er een belastingcontrole is geweest waarin de fiscus na een grondige controle geen opmerkingen maakt over een bepaald punt en de belastingplichtige niet anders kan concluderen dat de fiscus geen bezwaren heeft tegen een fiscale verwerking. Dan kan daar een vertrouwen aan worden ontleent dat het erop lijkt dat de fiscus zijn standpunt daarmee heeft bepaald. Het moet dan wel gaan om een kwestie die niet aan de aandacht van de fiscus kan zijn ontsnapt. De fiscus kan daar dan later niet op terugkomen voor het verleden. Dat kan vaak nog wel voor de toekomst.

Voor de rechter

Als het tot een procedure komt dan moet de belastingplichtige zelf een beroep doen op de beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter past deze beginselen niet eigenhandig toe. In belastingprocedures is het altijd handig om te stellen dat beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden. Dat schaadt nooit.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…