Banken moeten alert blijven.

Als particuliere klanten van een bank of verzekeraar klachten hebben over de dienstverlening kunnen zij daarmee terecht bij het Kifid. Zo heeft het Kifid bijvoorbeeld op 30 mei van dit jaar een opmerkelijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht. Daarin werd duidelijk dat een assurantietussenpersoon de zorgplicht heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen in zijn portefeuille. De consument was op geen enkele manier geattendeerd op het feit dat de tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen al vele jaren een dalende tendens vertoonden. De consument had voldoende aannemelijk gemaakt dat hij de verzekering tegen een lagere premie had afgesloten als hij beter op de hoogte was gehouden door zijn tussenpersoon.

In de financiële wereld wordt aangenomen dat deze uitspraak ook zonder meer van toepassing kan zijn op andere financiële producten, zoals een hypothecaire lening of bankspaarrekening. Banken zouden kun klanten bijvoorbeeld actief moeten melden dat het rentetarief op een lening verlaagd kan worden als deze ten opzichte van de waarde van de woning gedaald door een flinke extra aflossing of door een waardestijging van de woning.

Ondernemers met klachten

Ondernemers hadden die klachtmogelijkheid niet en waren genoodzaakt om een dure gang naar de rechter te maken. Maar sinds 1 juli van dit jaar is daar verandering in gekomen. Nu kunnen ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (en zzp’ers) bij het Kifid met hun klachten terecht. De procedure bij het Kifid is veel makkelijker in te stellen en ook veel informeler dan via de rechter.

Klachten dien je eerst in bij de bank zelf. De bank krijgt dan de kans om de klacht zelf in behandeling te nemen en op te lossen. Maar wanneer dat niet gebeurt of niet naar verwachting, dan kan het Kifid worden ingeschakeld. Dat is een goede ontwikkeling en zal de positie van ondernemers ten opzichte van de bank versterken.

Welke ondernemers kunnen klagen?

Voor een klachtprocedure bij het Kifid zal een ondernemer een omzet/balanstotaal van minder dan vijf miljoen euro moeten hebben. De totale bedrijfsfinanciering mag maximaal twee miljoen bedragen. De klachten kunnen alleen betrekking hebben op nieuwe financieringen vanaf 1 juli 2018 en verhogingen waarbij een nieuwe financieringsovereenkomst wordt opgemaakt. Verder moet de bank zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken of andere partijen die de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van toepassing hebben verklaard.

Veel ondernemers zullen dus gebruik kunnen maken van deze nieuwe klachtenregeling. Gemiste kans is wel dat financieringen van vóór 1 juli niet onder de klachtenregeling vallen! Daar schieten ondernemers, die nu al een klacht hebben, dus voorlopig nog weinig mee op.

Welke klachten?
Banken hebben de vrijheid om geen krediet te verstrekken. Dat kan geen reden voor een klacht zijn. Voorbeelden van klachten die in behandeling worden genomen, zijn: geschillen over de wijziging van het rentetarief, opzegging of opeising van het krediet, geschillen over vervroegde aflossing van het krediet en de uitwinning van zekerheden zoals (hypotheek- en pandrechten). Er is een compleet overzicht te vinden bij het Kifid.

Niet alle klachten worden dus in behandeling genomen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…