Coronaleed op alle fronten

Word je niet gepakt door het virus dan kun je er financieel toch ook behoorlijk last van krijgen. Zo blijkt uit tal van rechtszaken die sinds de beperkingen vanwege de uitbraak van corona zijn gevoerd. De Federatie van Financieel Planners (waarbij ik ook ben aangesloten) heeft tal van uitspraken verzameld waarvan ik hier een korte samenvatting geef.

Alimentatieleed

Zo was het voor een gescheiden vrouw niet mogelijk om haar tijdelijke arbeidscontract te verlengen door de coronacrisis. Het was daardoor volgens de rechtbank niet te verwachten dat de vrouw nu al door middel van eigen arbeidsinkomen volledig in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Binnen twee jaar zou dat wel moeten lukken. De ex-partner moet daarom tijdelijk een aanvullende partneralimentatie betalen. Het omgekeerde kan zich natuurlijk ook voordoen. De alimentatieplichtige zou dan tijdelijk minder partneralimentatie hoeven betalen.

Salarisleed

Rechtbank Amsterdam oordeelde, dat de werkgever (dierenpark Artis) primaire arbeidsvoorwaarden (onder andere een aantal variabele beloningen, eindejaarsuitkering en jubileumuitkeringen) vanwege de coronacrisis, niet enkel na overleg met de ondernemingsraad mag beperken. Overleg met de individuele werknemer is ook vereist.

Beleggingsleed

Een bank was vrijwel meteen na het sluiten van een vermogensbeheerovereenkomst beleggingen gaan kopen. Kort daarna brak de Coronacrisis uit. Het Kifid oordeelde, dat de bank desondanks direct kon beginnen met beleggingsaankopen. De bank hoefde dus niet te wachten tot het meest geschikte aankoopmoment. Het hierdoor ontstane vermogensverlies hoefde de bank niet te vergoeden aan de klant.

Kopersleed

Iemand had een sushirestaurant gekocht onder voorbehoud van financiering. Aanvankelijk was de financiering tijdig rond. Nadien heeft de bank de financiering echter niet verstrekt vanwege de Coronacrisis. Hof Den Bosch oordeelde dat de koper zich in deze situatie niet kan beroepen op overmacht. Het is niet in strijd met de eisen van de redelijkheid en billijkheid om de koper aan de koopovereenkomst te houden. De koper heeft onvoldoende toegelicht dat coronamaatregelen in dit geval het nakomen van de verplichtingen uit de koopovereenkomst verhinderen.

Tozoleed

Rechtbank Amsterdam oordeelde, dat wanneer een zelfstandige op 17 maart 2020 niet is ingeschreven in het handelsregister van de KvK hij geen beroep kan doen op de Tozo. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten gevonden op grond waarvan van deze harde eis kan worden afgeweken. De Tozo-regeling kent ook geen zogenoemde hardheidsclausule op grond waarvan van strikte toepassing van de wet zou kunnen worden afgezien.

Huurdersleed

Rechtbank Limburg moest oordelen over een huurverlaging voor een door de coronacrisis getroffen ondernemer maar kwam er zelf niet uit. De rechtbank gaat daarom eerst vragen stellen aan de Hoge Raad hoe hiermee moet worden omgegaan. Die zaak loopt dus nog.

In een ander huurgeschil diende de verhuurder volgens de rechter “korting” op de huurprijs te geven vanwege de verplichte horeca-sluiting door de Coronacrisis. Deze verplichte sluiting werd gezien als onvoorziene omstandigheid. Een andere rechtbank besliste dat er een huurverlaging moest worden verleend vanwege de beperking van het huurgenot door de Coronacrisis.

Deze lijst van onvoorziene ellende zal vermoedelijk nog wel groeien.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450

Mail js@kromhoutlisse.nl

[su_button url=”https://www.kromhoutlisse.nl/site/columns” background=