De Chinese pot

Na overlijden moeten bezittingen van de overledene volgens de erfbelasting worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer op het tijdstip van overlijden. Onder de waarde in het economisch verkeer moet worden verstaan “de prijs die bij aanbieding van een zaak ten verkoop op de voor die zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde zou zijn betaald”. Een hele mond vol. Het zal echter niet altijd even gemakkelijk zijn om die waarde te bepalen. Dat maakt onderstaande uitspraak van enige jaren geleden nog eens heel duidelijk.

Ming

In 2003 erfden vier erfgenamen van hun vader, een verwoed kunstverzamelaar, een kunstverzameling. In deze kunstverzameling bevond zich een Chinese pot. In eerste instantie ging men ervan uit dat de pot afkomstig was uit de Ming-dynastie (1368-1644). De erfgenamen kenden in de aangifte voor het successierecht aan deze pot daarom een waarde toe van € 12.500.

Guan-Yuan

Een deskundige van veilinghuis Christie’s oordeelde enige tijd later dat het om een pot ging uit de Guan-Yuan dynastie (1271-1368) en dat de waarde hoger lag. Deze deskundige schatte de waarde tussen de € 100.000 en € 300.000.

De veiling

Bij het veilinghuis werd de pot op 12 juli 2005 tot ieders verbazing verkocht voor
€ 23.000.000. Met name de uitzonderlijke kwaliteit van de pot, de nog steeds diepblauwe kleur en het feit dat onder de bieders rijke chinezen zaten die hun erfgoed wilden terugkopen zorgden voor deze uitzonderlijke opbrengst.
De erfgenamen verhoogden daarop vrijwillig in 2005 de waarde van de pot naar € 100.000 in de reeds ingediende aangifte. Beetje vreemd natuurlijk als je inmiddels weet dat je kort daarvoor bij verkoop nog € 23.000.000 bijgeschreven hebt gekregen.

De waardestrijd

Drie jaar later legde de inspecteur daarom navorderingsaanslagen op welke waren gebaseerd op de uiteindelijke verkoopwaarde van € 23.000.000. Toen begon een vijfjarige strijd tussen belastingdienst en erfgenamen.
Omdat de belastingdienst en de erfgenamen beiden niet in staat waren de door ieder gestelde waarde aannemelijk te maken stelde de rechtbank de waarde vast op € 10.000.000.
Daarbij is de verkoopprijs op 12 juli 2005 als uitgangspunt genomen. Verder is de algemene prijsontwikkeling voor chinees keramiek uit de Han Yuan dynastie sinds het overlijden (ten minste 100%) bij de waardering in aanmerking genomen. Tevens is daarbij rekening gehouden met de groeiende schaarste van zeldzaam Chinees aardewerk en met de snel toenemende welvaart in China in die periode.

De eigen woning

In veel erfenissen zit de voormalige eigen woning van de erflater. Gelukkig zal daar minder discussie over zijn want woningen mag je waarderen op de WOZ-waarde. Ook als de WOZ-waarde lager is dan de verkoopprijs mag je toch van de WOZ-waarde uitgaan. Als de WOZ-waarde in het jaar na overlijden nog lager is dan mag je die zelfs aangeven. Als de WOZ-waarde te hoog is en de overledene daar geen bezwaar tegen had gemaakt, kunnen de erfgenamen daar nog bezwaar tegen maken.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…