De fiscus is best aardig!

In de bloembollenhandel zijn het nu hectische tijden. Rond week 40 moeten  alle leveringen voor het nieuwe teeltseizoen wel zo een beetje afgerond zijn. Want de komende maand(en) zullen al die bollen ook nog opgeplant moeten worden.

De fiscus is best aardig!

In de bloembollenhandel zijn het nu hectische tijden. Rond week 40 moeten  alle leveringen voor het nieuwe teeltseizoen wel zo een beetje afgerond zijn. Want de komende maand(en) zullen al die bollen ook nog opgeplant moeten worden.

Zo is 1 oktober bij ons op kantoor, om andere redenen, ook altijd een belangrijke datum.

De balans opmaken

Elke ondernemer is verplicht om een boekhouding te voeren en jaarlijks een balans en winst en verliesrekening op te stellen. Dat doen wij voor heel veel ondernemers. Voor de meeste ondernemers sluiten we daarbij aan bij het kalenderjaar. Dat is overigens niet verplicht. Soms is het makkelijker om te kiezen voor een gebroken boekjaar. Als dat beter pas bij de productie- of handelscyclus van een bedrijf dan is dat ook praktischer. In de groene sector en bloembollenhandel wordt daarom nogal eens gekozen voor een dergelijk afwijkend boekjaar. Zo sluit het boekjaar van veel ondernemers in de groene sector bijvoorbeeld pas op 30 april of 31 mei. Op die manier sluit het boekjaar dan beter aan bij een groei-, teelt- of handelsseizoen. Per die genoemde data zijn er namelijk vrijwel geen voorraden meer en/of hebben de meeste afnemers betaald. De verplichte voorraadopname of de bepaling van uitstaande vorderingen per balansdatum is dan veel makkelijker. Je hebt dan als het ware een “schone balans”.   

Maar in de regel sluit het boekjaar van de meeste ondernemers op 31 december.

En dan

Na opmaken van de balans kijken veel ondernemer samen met ons nog eens goed naar de koers van hun bedrijf. Ook komen er momenten dat samenwerking wenselijk is met een compagnon of er een BV opgericht moet worden.

Het is prettig dat de wet toestaat dat een wijziging in de bedrijfsvoering (op verzoek) fiscaal dan nog mag terugwerken tot het begin van het lopende boekjaar. Het voordeel daarvan is onder andere dat er bij een wijziging in de exploitatie van het bedrijf tijdens een boekjaar dan geen tussentijdse balans hoeft te worden gemaakt. Deze terugwerkende kracht is in veel gevallen maximaal 9 maanden. Daarom is 1 oktober voor ons zo een belangrijke datum. Want tot die tijd kun je bepaalde fiscale regelingen nog terug laten werken tot het begin van het lopende boekjaar.

Wanneer handig?

Het gaat dan veelal om het aangaan van een firma tussen man en vrouw, werknemer, derde of BV of om een bedrijfsfusie. Ook komt het voor dat een ondernemer naar aanleiding van ons advies beslist om het bedrijf in een nog op te richten BV onder te brengen. Juridisch bestaat de BV dan nog niet maar fiscaal mogen we dan doen alsof de BV al op 1 januari bestond. Er zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden en er moet ook voldoende bewijs zijn dat de beslissing daadwerkelijk al vóór 1 oktober is genomen. Vroeger moest je dan een verklaring laten registeren bij de belastingdienst. Dat is tegenwoordig niet meer vereist. Het is vaak wel verstandig om een verklaring bij de notaris op te laten maken van je plannen.

Bijzonder en aardig van de fiscus toch?

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl Meer colums lezen? Klik hier…