Een pre-pack na de NOW

De huidige medische crisis zal volgens deskundigen zeker nog wel tot einde dit jaar kunnen duren.

Voor het bedrijfsleven zou dat desastreus zijn. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de overheid de huidige financiële regelingen nog tot het einde van dit jaar onverkort kan volhouden en dat zij voldoende zullen zijn voor de getroffen bedrijven. Een faillisementsgolf lijkt onvermijdelijk. Andere sectoren zullen het indirect gaan voelen en ook daar zullen bedrijven de rand van het faillissement gaan zien en of bereiken.

Maatschappelijke schade

Een faillissement brengt veel nadelen met zich mee. Veel schuldeisers zullen achter het net vissen. Werknemers raken hun baan kwijt. De eigenaar ziet de waarde van zijn bedrijf in rook opgaan. Daarbij kunnen curatoren de te verwachten tsunami aan (langlopende) faillissementen vermoedelijk niet aan. Niemand is hierbij gebaat. Zeker als het gaat om gezonde, waardevolle, innovatieve of cruciale Nederlandse bedrijven die ook kunnen voldoen aan de anderhalve meter eis. We komen dan in een zeer langdurige economische recessie.

Het zou daarom verstandig zijn om het niet zover te laten komen voor de genoemde bedrijven.

Een pre-pack?

In Engeland kan een faillissement vooraf worden gegaan door een zogenaamde pre-pack! Bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn gekomen verzoeken de rechtbank dan een stille bewindvoerder te benoemen. Deze stille bewindvoerder onderzoekt of een doorstart mogelijk is voordat een faillissement wordt aangevraagd. Voor de buitenwereld lijkt er tijdens een pre-pack nog niets aan de hand. Het bedrijf kan tijdens de pre-pack nog gewoon doordraaien. En de stille bewindvoerder heeft als taak om waarde binnen de onderneming te behouden, mede met het oog op de belangen van alle schuldeisers. Verder kijkt deze kritisch mee of het bedrijf levensvatbaar is en of er een doorstart kan worden gemaakt met kandidaat-kopers waarmee onderhandelingen worden gevoerd.

De stille bewindvoerder voert vervolgens uitgebreid onderzoek uit naar de levensvatbaarheid van een (afgeslankte vorm van de) onderneming en kijkt kritisch mee bij de benadering van overnamekandidaten en de daarmee te voeren onderhandelingen.

Als het bedrijf in staat wordt geacht verder te kunnen zal pas het faillissement worden uitgesproken. Daarna benoemt de rechter de stille bewindvoerder tot curator. In die rol kan direct de doorstart plaatsvinden. Alle eventuele slechte bedrijfsonderdelen en overige contracten en verplichtingen blijven achter in het faillissement.

In Nederland is het voorlopig niet verder gekomen dan wetsvoorstellen op dat gebied. Maar zou dit met spoed nog wel kunnen regelen.

Redding voor Europese bedrijven

Het zou dan goed zijn als de curator namens de gefailleerde dan nog een beroep kan doen op een uitgebreider (Europees of Nederlands) noodfonds. De gefailleerde zou dan via de pre-pack zelfs eigenhandig kunnen doorstarten met dit nieuwe noodfonds. Mits deze natuurlijk al had bewezen in de onderneming een goede kapitein te hebben die enkel door de Corona-crisis aan lager wal is geraakt. Op deze wijze komen bedrijven niet in ongewilde buitenlandse (bijvoorbeeld Amerikaanse of Chinese) handen en is de overheid via de stille bewindvoerder meer verzekerd dat ons gemeenschapsgeld niet in een bodemloze put verdwijnt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl Meer colums lezen? Klik hier…