Familiefondsen moeten met de billen bloot

Naast de spaargeld-BV waar ik al een paar keer eerder over schreef in mijn columns, zijn er ook belastingplichtigen die een open commanditaire vennootschap (open CV) of open fonds voor gemene rekening (OFGR) hebben opgezet om de heffing in box 3 te vermijden.

Een open CV is een samenwerkingsverband van vennoten die vrij kunnen toetreden en hun belang zonder toestemming van de andere vennoten kunnen overdragen. Vennoten die zich binnen een open CV niet met de activiteiten bezig houden worden stille vennoten genoemd. Stille vennoten in een open CV vallen met hun aandeel in de CV in box 2 in plaats van box 3.

Een OFGR is, kort gezegd, een fonds met vrij verhandelbare deelnemersbewijzen. Er is geen inschrijvingsplicht van het fonds bij de Kamer van Koophandel. Wel stelt de fiscus een aantal eisen aan de deelnemers en het minimumaantal deelnemers. Binnen het fonds wordt vermogen van de deelnemers belegd. De deelnemers zijn veelal familie van elkaar (familiefonds) of maken deel uit van een hechte vrienden/beleggingsclub. Deze deelnemersbewijzen vallen ook niet in box 3 maar in box 2.

Anonimiteit

Met een open-CV of OFGR kunnen mensen hun vermogen dus verplaatsen van box 3 naar box 2 en buiten de openbaarheid brengen omdat er geen plicht is om de jaarcijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Anti-witwasregelgeving verplicht stille vennoten in een open-CV en deelnemers aan een OFGR inmiddels wel om zich in te schrijven in het zogenaamde UBO-register als zij een belang hebben van 25% of meer. De anonimiteit is dan verloren.

Wetsvoorstel

Er ligt nu een wetsvoorstel, van ons demissionaire kabinet, op grond waarvan de open-CV en het OFGR met ingang van 2022 fiscaal transparant worden. Door de fiscale transparantie zal het vermogen weer verhuizen van box 2 naar box 3. De deelnemers aan een OFGR en open-CV moeten dus met de billen bloot bij de fiscus.

Ze moeten vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (AB-heffing) afrekenen over de verhuizing van het vermogen naar box 3. Daarnaast zijn zij vanaf 1 januari 2022 elk jaar weer gewoon box 3 heffing verschuldigd.

Verzachtende zalf

Voor de open CV zijn er daarbij nog wel vier faciliteiten bedacht om de eindafrekening te verzachten. Zo kan een belang onder voorwaarden bijvoorbeeld geruisloos worden doorgeschoven op de zakelijke balans als het belang bij alle deelnemers al op de zakelijk balans stond. Verder kan het belang geruisloos uiterlijk op 31 december 2022 worden gestort in een nieuw op te richten BV. Ook is er, onder strikte voorwaarden, als laatste redmiddel een renteloos uitstel van betaling mogelijk voor ten hoogste tien jaar.

Het OFGR blijft nog wel bestaan als de participaties worden verhandeld op een gereglementeerde markt of handelsplatform of regelmatig participaties worden terugbetaald aan het OFGR. Voor het “open” familiefonds is het daarmee vanaf 1 januari 2022 vermoedelijk einde verhaal! Voor dergelijke fondsen zijn ook geen verzachtende middelen opgenomen in het wetsvoorstel. De spaargeld-BV lijkt binnenkort dus nog de enige optie te blijven om de buitensporige box-3 heffing te voorkomen.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450

Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…