Het tweede vat TNT

In april had de overheid een miljardensteun op touw gezet met regelingen om bedrijven en daarmee de werkgelegenheid zoveel mogelijk te redden. TOGS, NOW en TOZO wel te verstaan. Ik gaf ze samen de metaforische benaming TNT.

Tot op heden is de faillissement schade beperkt gebleven, maar de verwachting blijft dat er komend half jaar echt klappen kunnen gaan vallen.

NOW 2.0

Ondernemers moeten op het ergste voorbereid blijven en daarbij is het tweede steunpakket van de NOW-regeling geen overbodige luxe. Op 1 juni is dat pakket gekomen en geldt tot 1 oktober. Aanvragen voor de NOW 2.0 dienen te worden ingediend vóór 1 september 2020.

Het doel van het tweede pakket is nog steeds om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De maatregelen gaan er inmiddels wel vanuit dat faillissementen en ontslag onontkoombaar zijn. Dat was in de eerste steunoperatie nog niet het geval. De regeling is daarom op een aantal punten versoepelt.

In de eerste NOW-regeling moest 150% van de uitkering worden terugbetaald bij tussentijds ontslag. Deze ontslagboete is niet meer van toepassing voor bedrijven die minder dan 20 werknemers ontslaan. Voor de overige bedrijven is de boete teruggebracht tot 100%.

Winstuitkeringen door bedrijven en bonussen aan bestuur en directie zijn volgens de nieuwe regels niet meer toegestaan tot het einde van het jaar. De opslag voor werkgeverslasten is verhoogd van 30% naar 40%.

Ondernemers die al een aanvraag hadden gedaan onder de eerdere regeling kunnen een tweede aanvraag doen waarvan de gekozen steunmaanden direct moeten aansluiten op de gekozen steunmaanden uit de eerdere regeling. Ondernemers die eerder geen aanvraag hebben gedaan kunnen nu ook een aanvraag doen (als ze inmiddels wél kampen met een drastisch omzetverlies).

TOZO

De inkomensaanvulling voor zelfstandigen via de TOZO wordt ook met drie maanden verlengd. Een belangrijke versobering is daarbij nu wel dat het inkomen van de partner wordt meegerekend om te bepalen of men onder het bijstandsniveau is gekomen. Er kan daarnaast voor het bedrijf een lening worden gevraagd van maximaal € 10.157 met 2% rente. Over deze lening hoeft dit jaar nog geen rente en aflossing te worden betaald.

TVL

De eerdere gift van € 4.000 voor de getroffen sectoren via de TOGS krijgt een vervolg met de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Nu is echter wel een omzetverlies van minimaal 30% vereist. Dat was onder de TOGS € 4.000. Er wordt via de TVL maximaal €50.000 (!) steun verleend om vaste lasten te kunnen blijven betalen.

Regelingen van de belastingdienst

Naast de TNT zijn de eerdere regelingen van de belastingdienst verlengd tot 1 oktober. Daaronder valt de regeling van betalingsuitstel (met een online aanvraagformulier) en de uitbetaling van een lager dan gebruikelijk loon door directeuren van BV’s.

Nadere informatie

Er is veel informatie beschikbaar via de regelingencheck op de site van de Kamer van Koophandel en de coronacalculator van VNO-NCW/MKB. En natuurlijk zijn wij er als adviseur om onze ondernemers te steunen in deze zware tijden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl Meer colums lezen? Klik hier…