Laat jezelf niet opblazen!

“Alles is toch gewoon niet mee te betalen tegenwoordig?”. Dit zegt en hoort iedereen heel vaak. Het gewone levensonderhoud wordt alsmaar duurder en duurder. Het wordt onder andere veroorzaakt door stijgende belastingheffingen (zoals door de omstreden energiebelasting en recente verhoging van het BTW tarief van 6% naar 9%). Maar ook inflatie speelt een grote rol.

De letterlijke vertaling van inflatie is “opblazen”. In financiële zin kan dit worden vertaald in stijgende prijzen.

De overheid blaast ons op

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als voornaamste taak om te zorgen voor prijsstabiliteit in de eurozone. Binnen die taak heeft ze echter de opdracht om te streven naar een inflatie van twee procent. Een dergelijke “milde” inflatie vinden de eurolanden positief omdat op deze wijze geld niet teveel wordt opgepot.

Deze prijsstabiliteit reguleert de ECB voor de eurolanden onder andere via haar rentebeleid. Bij lage rente gaan mensen in de regel sneller geld uitgeven. Bij een stijgende rente wordt er juist weer eerder gespaard. De vraag daalt dan en daarmee de inflatie.

Daarnaast is de ECB in 2015 een opkoopprogramma gestart met het doel om de inflatie meer aan te wakkeren. De inflatie was namelijk minder dan de beoogde twee procent. Feitelijk heeft de ECB hiermee de opdracht gekregen om de gelddrukpers aan te zetten en de prijzen langzaam “op te blazen”.

Toenemende vraag

Grondstoffen kunnen in prijs stijgen door toenemende vraag. We zien dat nu bijvoorbeeld ook heel duidelijk gebeuren met bouwmaterialen. Ook bouwpersoneel is schaars en zorgt voor hogere uurlonen. Stijgende olieprijzen werken zelfs door in de héle economie. De vraag neemt verder toe door economische groei in opkomende economieën, zoals China.

Wat doe je er zelf mee?

De persoonlijke inflatie is voor iedereen anders. Om inzicht te krijgen in je eigen gevoeligheid voor inflatie is het goed om de site van het CBS eens te bezoeken. Je kan daarop je vaste en variabele uitgaven berekenen en zien hoe je eigen persoonlijke inflatie zich de afgelopen vijf jaar heeft verhouden ten opzichte van de officiële inflatie.

Wat is de rol van inflatie binnen onze advisering?
In onze advisering moeten wij ook rekening houden met het inflatierisico. Reken maar uit, want bij een jaarlijkse inflatie van twee procent wordt het leven na 35 jaar tweemaal zo duur.

Bij de ingevoerde uitgaven rekenen we met een jaarlijkse stijging van de uitgaven door inflatie. Verder maken we de invloed van inflatie voor de individuele klant inzichtelijk met grafieken. Eén beeld zegt namelijk meer dan duizend cijfers. Binnen het vermogen zal de klant moeten zoeken naar beleggingen die minder gevoelig zijn voor inflatie. Grondstoffenfondsen, onroerende zaken en aandelen kunnen (vreemd genoeg) een goede bescherming tegen inflatie bieden. Kortlopende obligaties zijn ook minder gevoelig voor inflatie.

Kortom, niemand ontkomt aan inflatie maar laat je er niet door opblazen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…