Terug naar normaal

We willen allemaal weer terug naar ons normale leven. Veel eigenaren van onroerende zaken willen dat ook en doen voortdurend hun best om onder het maaiveld van de fiscus te blijven door zo normaal mogelijk over te komen. Want hoe meer de exploitatie van onroerende zaken lijkt op passief beleggen, hoe kleiner de kans is dat deze verhuurders de fiscus op hun pad vinden met grote heffingen.

Als je weinig doet met je beleggingen dan komen beleggingen in de aangifte terecht in box 3. Daarover betaal je dan wel belasting maar op termijn is dat toch vaak minder dan een heffing in box 1. Aanvankelijk valt het met die heffing in box 1 ook wel mee. Maar als je bij verkoop een forse winst behaald dan wordt die winst belast als zogenaamd “resultaat uit overige werkzaamheden” (ROW). En dat kan flink in de papieren lopen.

Actiever worden

Naarmate de eigenaar actiever wordt met zijn beleggingen en hij zich daarmee “meer inspant dan een normale belegger” kan dat leiden tot belastingheffing over winst op dat vermogen. Het gaat in dat soort gevallen meestal om een belegger die iets koopt met het oogmerk om met winst te verkopen. Bijvoorbeeld door zelf een pand te kopen, op te knappen en door te verkopen. Hoe sneller en vaker een belegger dit doet, hoe groter de kans op belastingheffing over de transactiewinst. Een belegger met specifieke professionele kennis loopt hetzelfde risico. Zo kreeg een architect die twee kantoren ontwierp en in een deel van zijn werkzame tijd de bouw zelf realiseerde een heffing aan zijn broek na het gereed komen van de panden.

Sommige vastgoedexploitanten zijn juist bewust zeer actief bezig met hun panden. Ze doen dat stapje extra om hun activiteit niet als ROW maar als ondernemer te genieten. Want een ondernemer in vastgoed heeft recht op ondernemersfaciliteiten, zoals een winstvrijstelling van 14%, het recht op zelfstandigenaftrek en opbouw van een oudedagsreserve. Maar er gloort nog een voordeel voor de echte ondernemer. Een ondernemer kan zijn onderneming voor de schenk- en erfbelasting namelijk vrijwel belastingvrij overdragen aan zijn erfgenamen. Dat kan uiteindelijk een enorm voordeel opleveren. Zo wordt “beleggingsvermogen” op termijn zelfs fiscaalvriendelijk overgedragen aan de erfgenamen via de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Tegen de BOR bestaat, met name vanuit, linkse kringen veel kritiek. De BOR was aanvankelijk bedoeld om de vele ondernemingen, die na de oorlog zijn gesticht, op fiscaal vriendelijke wijze over te dragen aan toekomstige generaties/bedrijfsopvolgers. Op deze wijze zou veel van de aan de onderneming verbonden werkgelegenheid ook in stand blijven.

De politiek is aan zet

Het is duidelijk dat de BOR niet is bedoelt als faciliteit voor “pandjesbazen” . Maar met de huidige wetgeving op dat gebied kunnen rechters niet tot een andere conclusie komen. Ik verwacht dat de BOR om die reden wel een keer beperkt gaat worden tot reële bedrijfsopvolgingen. Een en ander zal vooral afhangen van de kleur van ons toekomstig kabinet. Zo zou deze regeling terugkeren naar een faciliteit voor normale bedrijfsoverdrachten.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450

Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…