TNT als wapen tegen gevolgen van Coronavirus

TNT is een explosieve stof die net als buskruit, onder bepaalde omstandigheden, snel verbrandt. TNT kan ook een schokeffect opleveren dat zich sneller verplaatst dan het geluid.

Onze regering gaat TNT inzetten om de economie te redden van de Corona-crisis. Togs, Now en Tozo wel te verstaan. Het is een gigantische financiële operatie die in amper een paar weken op poten is gezet en een miljardeninvestering vergt. Er is inmiddels al veel gezegd over dit financiële maatregelenpakket. Op internet en via de mail worden we overspoelt met TNT.

Togs is voor de dekking van de doorlopende kosten van ondernemingen (zoals de huur) in bepaalde getroffen sectoren. Now zorgt voor loondoorbetaling van veel werknemers in de komende maanden. Tozo is een vorm van bijzondere bijstand voor zzp-ers en dga’s die helemaal zonder inkomen zijn gekomen door deze crisis.

Ik hoop van harte dat het TNT-pakket zijn uitwerking gaat krijgen zoals het bedoeld is. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn wij erop voorbereid onze klanten maximaal te ondersteunen met goede informatie en de aanvraagprocedures (die nog maar net bekend zijn geworden). Na de eerste TNT-impuls is er nog genoeg over voor nog drie maanden. Maar daarna moet het Coronavirus financieel toch wel ontmanteld zijn. Want onze overheid kan natuurlijk niet tot in lengte van dagen zo doorgaan. Gelukkig hebben we in Nederland de overheidsfinanciën voldoende op orde om een flinke klap op te vangen.

Op dit moment is er nog geen toename van het aantal faillissementen te zien. Maar ik verwacht dat dit zeker aan de orde gaat komen als deze crisis langer gaat duren dan deze paar maanden.

Geduld

We zullen allemaal geduld moeten hebben. Kalmte kan ons redden. De belastingdienst verleend inmiddels vrij makkelijk uitstel van betaling. Banken zien voorlopig af van de inning van rente en aflossing, zowel zakelijk als privé. Soms gebeurt dat automatisch en sommige banken moet je erom vragen. Verstandige verhuurders begrijpen dat ook zij een duit in de zak moeten doen door betalingsuitstel of tijdelijke huurverlaging toe te staan. Huurlasten zouden voor velen anders de nekslag kunnen worden. Dat zou zonde zijn en uiteindelijk niemand iets opleveren.

De enige winst van deze crisis zal vermoedelijk gaan zitten in de menselijke creativiteit en de nieuwe verbindingen die mensen op alle gebieden noodgedwongen moeten maken, verbeteren of herstellen. Dat zou onder normale omstandigheden niet gebeuren of nodig zijn. Maar nu is alles vloeibaar geworden.

En lucht

Laten we ervoor waken dat mensen afhaken en het niet meer zien zitten. Wij zullen er alles aan doen om maximale hulp te bieden. Met kennis van zaken en oog voor de mens. Dat is onze missie. Ziet u geen uitweg meer in uw financiële situatie. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een goed gesprek kan misschien al helpen. Dat geeft lucht.

Zuurstof, de lucht zit er vol van. Maar de zwaar besmette Corona-patiënten liggen er toch voor op de IC. Zelfs TNT-moleculen kunnen niet volledig verbranden zonder zuurstof. Laten we elkaar tijd, ruimte en lucht geven!

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl Meer colums lezen? Klik hier…