Vol verwachting klopt ons hart

Vol verwachting klopt het hart van iedere werknemer op een goed en gegarandeerd pensioen, het liefst ook nog 70% van het laatste verdiende salaris. Deze mensen geloven nog in Sinterklaas! Maar helaas, Sinterklaas is een kindervriend en heeft niets in petto voor oudere werknemers.

Ook veel werkgevers geloven, na het jarenlang betalen van forse pensioenpremies, alles goed te hebben geregeld voor hun medewerkers. Weinig werkgevers durven het aan maar het is te overwegen om ook eens naar andere oplossingen te kijken dan standaard te gaan voor een pensioenregeling. Werknemers moeten daar natuurlijk zelf ook voor openstaan.

Wat dan?

Een alternatief kan zijn dat de werkgever, die niet valt onder een verplichte bedrijfspensioenregeling, iedere werknemer maandelijks naast het vaste salaris een budget voor later aanbiedt. Dit budget kan de werknemer dan zelf besteden aan vermogensvorming voor later. Als de werknemer niets met het budget doet dan wordt het belast als loon. In de praktijk hoeft dit niet zo erg te zijn voor (bijvoorbeeld) een parttime werknemer die toch vrijwel geen belasting betaald vanwege forse te verrekenen heffingskortingen. Per saldo komt het oudedagsbudget dan direct belastingvrij aan de werknemer ten goede en kan het gebruikt worden om bijvoorbeeld in privé te gaan sparen/beleggen (tot € 50.000 is dat zelfs belastingvrij mogelijk), als aanvullend besteedbaar inkomen te gebruiken of de hypotheek langzamerhand mee af te lossen. Een hypotheekvrij huis is op lange termijn ook een mooie vorm van “pensioengenot”.

Voor de meeste werknemers zal er wél belasting verschuldigd zijn over het ontvangen budget. Maar door in privé een fiscaal aftrekbare lijfrenteverzekering te sluiten kan belastingheffing, net als bij pensioen, worden uitgesteld tot de pensioendatum. Een groot verschil met pensioen is dat een lijfrenteverzekering individueler en persoonlijker kan worden ingevuld door de werknemer zelf. Een pensioenverzekering daarentegen is een verplicht en collectief product en minder flexibel in beleggings- en uitkeringsmogelijkheden.

Het door de werknemer opgebouwde lijfrentekapitaal komt (net als bij pensioen) tot uitkering vanaf de AOW-ingangsdatum. Vervroeging is mogelijk. Een pensioen kent standaard een nabestaandenregeling. Dat kun je bij een lijfrente apart verzekeren op een polis. Er kan voor een geringe premie ook een overlijdensrisicoverzekering worden gesloten die bij overlijden een behoorlijk (onbelast) overlijdenskapitaal uitkeert. Je moet bij afsluiting wel een gezondheidsverklaring kunnen overleggen!

Binnen een pensioenregeling is de werknemer vaak ook verzekerd van verdere pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Ook dat kan je meeverzekeren bij een lijfrenteverzekering.

Ander suikergoed

Een alternatief voor de lijfrenteverzekering is een bancaire lijfrenterekening. Dat is geen verzekering maar een geblokkeerd banktegoed voor later. Het grote verschil is dat een bancaire lijfrente-uitkering niet levenslang is maar maximaal 20 jaar. Een bancaire lijfrente kent ook geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of nabestaandenpensioen. Het voordeel van een bancaire lijfrenterekening kan voor sommigen zijn dat het gespaarde tegoed bij overlijden niet verloren gaat maar toekomt aan de erfgenamen.

Het moet nu duidelijk zijn dat het ‘heilige pensioenhuis’ een utopie is en ook geen doel mag zijn. Belangrijkste is dat er op enigerlei wijze aandacht is voor een regeling voor later.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450

Mail js@kromhoutlisse.nl

Meer colums lezen? Klik hier…