Voorproeverij op Prinsjesdag 2020

Veel van de regeringsplannen voor 2021 lijken al weer op straat te liggen. Ik maak er dankbaar gebruik van. Op Prinsjesdag wordt veel pas echt duidelijk maar hier volgt een voorproeverij.

Particulieren

Iedereen gaat iets minder belasting betalen omdat het tarief in de eerste schijf tot € 68.500 omlaag gaat met 0,25% naar 37,1%. Werknemers krijgen weer iets meer arbeidskorting.

Starters op de woningmarkt (tot 35 jaar) hoeven volgend jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. Als je een woning koopt waar je niet zelf gaat wonen (maar bijvoorbeeld als belegging gaat verhuren) dan betaal je 8% overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt die nu een huis kopen moeten dus proberen de levering uit te stellen tot na de jaarwisseling. Kopers van een woning voor de verhuur of als belegging kunnen de levering beter nog dit jaar laten plaatsvinden.

De renteaftrek voor de eigen woning wordt (net als bijvoorbeeld giftenaftrek) in 2021 weer een stukje verder beperkt. In 2020 was aftrek nog mogelijk tegen een tarief van maximaal 46%. Dat wordt stapsgewijs jaarlijks verder verlaagd met 3% naar een maximale aftrek tegen een belastingtarief van 37,05 % in 2023.

Er mag weer iets meer belastingvrij gespaard worden. De vrijstelling in box 3 gaat omhoog van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Fiscale partners hebben dus samen tweemaal deze vrijstelling.

Ondernemers

Eerst was het plan de zelfstandigenaftrek geleidelijk te verlagen van € 7.030 naar € 5.000 in 2028. Nu wordt gesproken over een verdere verlaging naar uiteindelijk € 3.200. De overheid wil hiermee de schijnzelfstandigheid van veel zzp-ers verder aanpakken. Wel blijft voor alle zelfstandige ondernemers de winstvrijstelling van 14% behouden. Deze aftrekposten worden daarnaast, net als de renteaftrek voor de eigen woning (zie hierboven), aftrekbaar tegen een tarief van uiteindelijk nog slechts 37,05% in 2023.

De Corona-steunmaatregelen (TOGS en TVL) worden vrijgesteld van belastingheffing. Als in 2020 een ondernemingsverlies werd verwacht vanwege de Coronacrisis dan mochten BV’s al een Coronareserve in mindering brengen op de winst van 2019. Dit was een ingevoerde maatregel, maar het is goed om dit toch nog even te melden aan ondernemers die nog met hun aangifte 2019 bezig zijn.

Ondernemers die een bedrijfspand aankopen zouden in 2021 al 7% overdrachtsbelasting gaan betalen. Dit wordt ook verhoogd naar 8%.

De eerder aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15% gaat gewoon door. Daarbij wordt dat tarief van toepassing over winsten tot zelfs € 400.000. Daarboven blijft het huidige tarief van 25% voorlopig gelden (waar vooral grote internationale bedrijven mee te maken hebben). Deze grote en vaak internationaal opererende bedrijven krijgen ook te maken met beperkende maatregelen op het gebied van aftrek van (rente-)kosten en liquidatieverliezen.

De betalingskorting, ingeval de aanslag vennootschapsbelasting ineens wordt betaald gaat vermoedelijk verdwijnen. Het aanmerkelijk belangtarief (in box 2) over aandelen in een BV stijgt in 2021 verder naar 26,9%.

Het eerder aangekondigde (Wobke-Wiebes) investeringsfonds wordt deze week ook al gelanceerd.

Van deze proeverij smaakt mij veel goed!

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten?

Bel of mail mij gerust en stel uw vraag.

Bel 0252 417 450 Mail js@kromhoutlisse.nl Meer colums lezen? Klik hier…